e-sukul.com

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

E-SUKUL EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAF BİLGİLERİ EĞİTİM SAĞLAYICI (Satıcı): E-SUKUL, İZMİR/TÜRKİYE, +905537106287, info@e-sukul.com ALICI: [Alıcının Adı Soyadı], [TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası], [Adres], [Telefon Numarası], [E-posta Adresi]

2. KONU Bu sözleşme, ALICI'nın E-SUKUL Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden satın aldığı eğitim hizmetlerine ilişkin şartları belirler.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER ALICI, E-SUKUL'un internet sitesi üzerinden satın aldığı eğitim hizmetleri şunlardır: [Eğitim Otomasyonu].

4. SÖZLEŞME BEDELİ ALICI, satın aldığı eğitim hizmetleri için toplam Sözleşme Bedeli tutarında ödeme yapmayı kabul eder.

5. ÖDEME ŞEKLİ VE KOŞULLARI ALICI, satın aldığı eğitim hizmetleri için ödemesini Nakit, EFT ya da Kredi Kartı ile yapacaktır. Ödeme, satın alma işlemi sırasında belirtilen ödeme koşullarına göre yapılacaktır.

6. İPTAL VE İADE KOŞULLARI ALICI, satın aldığı eğitim hizmetlerinden vazgeçme hakkına sahiptir. İptal ve iade koşulları, E-SUKUL'un ilgili politikaları doğrultusunda uygulanacaktır.

7. SÖZLEŞME SÜRESİ Bu sözleşme, ALICI'nın eğitim hizmetlerini satın alması ile başlayacak olup, İlgili Eğitim Öğretim Sezonu boyunca geçerli olacaktır.

8. YÜRÜRLÜK VE SONA ERME Bu sözleşme, tarafların karşılıklı olarak kabul etmesi ve imzalamasıyla yürürlüğe girer. Sözleşme, taraflardan biri tarafından ihlal edildiği takdirde feshedilebilir.

9. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. SON HÜKÜMLER Bu sözleşme, taraflar arasında yapılan sözleşme konusunu tamamen ve eksiksiz olarak belirtmektedir. Taraflar, bu sözleşmenin tüm hükümlerini anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

11. İMZALAR Bu sözleşme, ALICI ve E-SUKUL temsilcisi tarafından imzalanarak yürürlüğe girecektir.

 

+90 553 710 62 87